BẢNG GIÁ THI CÔNG THẠCH CAO TẠI ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOMEGROUP